Ние се грижим
за вашето здраве
Начало| Диагностични методи | Задължителни диагностични методи | Междупристъпна електроенцефалография

Междупристъпна електроенцефалография

 През 1929 г., Hans Berger от Йена публикува регистрирането на електроенцефалография от скалпа на човек (Berger H, 1929). През следващите десет години, тази техника ще направи истинска революция в диагностиката на епилепсията благодарение на трудовете на електрофизиологични екипи от Бостън (Gibbs et al. 1938) и Mонреал (Jasper 1951). Благодарение на установените аномалии в коровата електрична активност става възможно локализирането на предполагаема морфологична или функционална увреда на мозъка. Тази техника намира бързо практическо приложение и през 1951 г. Percival Bailey и Fredric Gibbs публикуват окуражаващи резултати от 25 пациента, които претърпяват резекция на темпоралния лоб единствено въз основа на ЕЕГ критерии (Bailey P et Gibbs 1951). Електроклиничното описание на епилептичните пристъпи се подобрява значително след въвеждането на видео-ЕЕГ, която позволява съпоставянето на симптомите с локализацията на епилептичните разряди (Hunter J et Jasper 1949).