Ние се грижим
за вашето здраве

Функционална МРТ на глава

От изключителна важност е не само определянето на епилептогенната зона, но и отношението и към функционално важни зони на мозъка. В началото тези зони са били определяни главно с помоща на анатомични атласи. В тези атласи анатомични структури се  свързват с дадена функция благодарение на наблюдаваните симптоми при парциални епилепсии, ограничени мозъчни исхемии и при кортикални стимулаци както и въз основа на хистологичните различия на отделните корови зони (Penfield et Jasper 1954). Развитието на ЯМР позволи изобразяването на области на мозъка, които се активират при изпълнението на определени задачи. Този метод е известен като функционален ЯМР и се основава на изобразяването на намалената концентрация на оксихемоглобин поради увеличено използване на килород в активираните чрез различни тестове мозъчни зони. Функционалният ЯМР прави възможна не само латерализацията на дадена функция, но и нейната локализация. Методът е от изключително значение при разкриване на коровата реорганизация възникваща при увреда на функционално важна зона. Възможно е изследването на множество функции – говор, памет, моторна дейност, сетивност, зрение (Nimsky  et al. 2004).