Ние се грижим
за вашето здраве

Интракраниални аневризми

Интракраниалните сакциформени аневризми представляват ограничени разширения на стената на мозъчните артерии. Проявата на аневризмите с епилептични пристъпи без субарахноидна хеморагия е рядка, но възможна. Около 4 % от пациентите със субарахноидна хеморагия съобщават за предшестващи епилептични пристъпи без главоболие. В същото време 36% от аневризмите на средна мозъчна артерия открити преди руптурата им, се проявяват с епилепсия (Locksley 1966). Предполага се, че епилептичните пристъпи се дължат на компресията на прилежащата мозъчна кора или на микрохеморагии и отлагане на хемосидерин. Аневризмите, които водят до епилепсия са разположени основно върху средна мозъчна артерия, най-често са гигантски (>25 mm), а пристъпите които предизвикват са  с характеристика на темпорални (Drake  1979).