Ние се грижим
за вашето здраве
Начало| Епилепсия или Епилепсии | Различни класификации на епилепсиите

Различни класификации на епилепсиите

Класификация на Епилептичните Пристъпи според МЛБЕ от 2006 г.:

(Engel 2006)

Самоограничаващи се пристъпи

I. С генерализирано начало

А. Пристъпи с тонични и/или клонични прояви

      1. Тонично-клонични пристъпи

      2. Клонични пристъпи

      3. Тонични пристъпи

В. Абсанси

      1. Типични абсанси

      2. Атипични абсанси

      3. Миоклонични абсанси

С. Пристъпи от миоклоничен тип

      1. Миоклонични пристъпи

      2. Миоклонични астатични пристъпи

      3. Миоклонии на клепачите

D. Епилептични спазми

Е. Атонични пристъпи

II. С фокално начало

А. Локални

1. Неокортикални

  а. Без локално разпространение

    Фокални клонични пристъпи
    Фокални миоклонични пристъпи
    Инхибиторни моторни пристъпи
    Фокални сетивни пристъпи

   b. С локално разпространение

    Пристъпи с Джаксънов марш
    Асиметрични тонични пристъпи
    Фокални сетивни пристъпи с характеристика на преживяване

2. Хипокампални и парахипокампални

  B. С ипсилатерална разпространение към:

   1. Неокортикални области на мозъчната кора

   2. Към лимбични области намозъчната кора
 
  С. С контралатерално разпространение към:

    1. Към неокортикални области

    2. Към лимбичната област

  D. С вторична генерализация     

    1. Тонично-клонични пристъпи

    2. Абсанси

    3. Епилептични спазми

III. Неонатални пристъпи

Епилептичен статус

  •     Epilepsia partialis continua
  •     Епилептичен статус на допълнителната моторна кора
  •     Aura continua
  •     Психомоторен епилептичен статус
  •     Тонично-клоничен епилептичен статус
  •     Абсансен епилептичен статус
  •     Миоклоничен епилептичен статус
  •     Тоничен епилептичен статус
  •     Труднодоловим (лек) епилептичен статус