Ние се грижим
за вашето здраве
Начало| Фондация Епилепсия | Дейност на Фондация Епилепсия

Дейност на Фондация Епилепсия

Цел:

Фондация „Епилепсия” се учредява с цел популяризиране и научно развитие на диагностиката и лечението на пациентите с епилепсия.

Средства:

За постигането на тази цел, Фондация „Епилепсия”

-          поддържа интернет сайт, който дава информация относно разнообразните форми на епилепсия – причини за заболяване, методи за диагностика, медикаментозни и хирургични методи за лечение;

-          организира и финансира консултации с водещи в областта на епилептологията български и чужди специалисти– невролози, неврофизиолози, неврохирурзи, неврорадиолози, невропсихолози;

-          организира и участва в провеждането на национални и международни, научни и научно-популярни срещи по епилепсия;

-          финансира и подкрепя научно-изследователски проекти в областите диагностика и лечение на епилепсиите;

-          привлича дарители от страната и чужбина и организира дарителски мероприятия

Допълнителна стопанска дейност:

-          Фондация „Епилепсия” извършва допълнителна стопанска дейност -издателска, консултативна, експертна и образователна дейност, която е свързана с предмета на основната и дейност, за която е регистрирана.

Срок на съществуване:

Безсрочен.

Фондацията се определя за осъществяване на дейност в частна полза.