Ние се грижим за вашaето здраве

E-PILEPSY

Центърът за хирургия за епилепсия на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" е един от 13-те европейски центъра, които участваха в създаването на Мрежа от Референтни Центрове в Европа. През периода 2014-2017 г., екпит на Центъра за епилесия участва в многобройни стажове и срещи с цел хармонизиране на българската хирургия за епилепсия с таи на водещите европейски центрове.